Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare. Continuarea navigarii reprezinta acceptul Politicii de Utilizare Cookies. Sunt de acord

Ce oferim?

 • Gamă largă de scule și accesori de prelucrarea lemnului și livrare gratuita
 • Expertiză cu experiență în domeniul de prelucrare a lemnului de peste 20 ani
 • Achiziţe intracomunitara scutită de TVA pentru persoane care dispun număr de înregistrare pentru TVA
Condiţii de Utilizare

Condiţii de Utilizare


Prezenţii Termeni şi Condiţii Contractuali Generali stabilesc condiţiile de utilizare ale paginii de internet (în continuare: Pagină de Internet) care se află în proprietatea sa exclusivă şi este administrată de către societatea Fa Elefánt Kft. (Srl.) (sediu: 8200 Veszprém Budapest str. 54. Ungaria, Oficiul Registrului Comerţului unde a fost înregistrată la înfiinţare sau unde este luat în evidenţă: Veszprém megyei Bíróság şi Veszprém megyei Cégbíróság, număr de înregistrare ORC: Cg. 19-09-507285, cod fiscal: 13164029-2-19, adresă de e-mail: info@woodmaster.ro, în continuare: Operator) sub forma unui magazin online www.woodmaster.ro. Este considerat Utilizator orice persoană fizică care a împlinit 18 ani sau persoană juridică, respectiv societate/asociaţie fără personalitate juridică care s-a înregistrat pe Pagina de Internet, respectiv a plasat o comandă (în continuare: Utilizator).


Vă rugăm să citiţi cu atenţie documentul înainte de a utiliza Pagina de Internet.


1. Obiectul contractului


Obiectul contractului este vânzarea-cumpărarea online a tuturor articolelor ce se găsesc pe Pagina de Internet (în continuare: Produs). Caracteristicile Produselor sunt prezentate de către pagina detailată ce aparţine de articolul respectiv. Imaginile despre Produse ce se găsesc pe Pagina de Internet sunt doar ilustraţii. Sfera de aplicare a prezentului contract acoperă toate acele servicii comerciale electronice pentru Uniunea Europeana care sunt furnizate de pe teritoriul Ungariei, prin intermediul acestei Pagini de Internet. Pentru cumpărăturile făcute prin intermediul Paginii de Internet, sunt de referinţă Legea nr. CVIII. din anul 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerţ electronic şi ale serviciilor legate de societatea informaţională, respectiv Ordonanţa de Guvern  nr. 45/2014. (II. 26.) privind regulile detailate ale contractele încheiate între consumatori şi antreprize.


2. Vânzătorul


Vânzătorul este Operatorul în privinţa fiecărui Produs în parte.


3. Etapele încheierii contractului


Exclusiv, doar Utilizatorii înregistraţi pot să cumpere Produse de pe Pagina de Internet. Pe parcursul înregistrării trebuie completat un formular de înregistrare. Pentru o înregistrare generală, Utilizatorul este obligat să furnizeze următoarele date: nume şi prenume sau denumire societate şi CUI, adresă de e-mail, parolă. Utilizatorul poate să se înregistreze ca şi Utilizator ce are dreptul la achiziţii intracomunitare (în cadrul Uniunii Europene) scutite de TVA, în cazul în care Utilizatorul dispune de un număr valid de înregistrare pentru TVA şi este plătitor de impozit, sau persoană juridică care nu este plătitor de impozit, dar este obligat la plata impozitelor şi taxelor, fiind înregistrat în România şi desfăşurându-şi activitatea în România, în această calitate. În cazul unei înregistrări care dă dreptul la achiziţii scutite de TVA, Utilizatorul este obligat să furnizeze următoarele date: denumire, număr de înregistrare pentru TVA, cod unic de înregistrare, adresa sediului, numele persoanei de contact, adresa de e-mail, parola. În cazul achiziţiilor intracomunitare scutite de TVA, plata impozitelor şi taxelor vor cădea în sarcina Cumpărătorului, adică a Utilizatorului. Prin intermediul înregistrării se realizează un contract online.


Utilizatorul declară că acţionează în nume propriu şi furnizează date reale ce îi pot fi asimilate. În continuare, Utilizatorul este obligat să îşi actualizeze datele de înregistrare, facturare şi de livrare înainte de fiecare comandă lansată pe Pagina de Internet.


Operatorul are dreptul să limiteze accesul Utilizatorului la serviciile Paginii de Internet şi îşi rezervă dreptul de a exclude  orice Utilizator.


În urma înregistrării, Operatorul are posibilitatea să asigure pentru Utilizator accesul necesar pentru a efectua achiziţii şi pentru a modifica datele furnizate. Prin intermediul înregistrării, Utilizatorul îşi dă acceptul pentru ca Operatorul să-i trimită buletine informative. Dezabonarea de la buletinele informative se poate face prin prin intermediul unui e-mail trimis la adresa info@woodmaster.ro.


Operatorul nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile de livrare datorate unor informaţii eronate sau incorecte. Operatorul nu va fi responsabil pentru daunele ce provin din faptul că Utilizatorul şi-a uitat parola, sau aceasta devine accesibilă unei terţe persoane neautorizate, din cauze care nu îi pot fi imputate. Datele de înregistrare pot fi modificate din punctul de meniu Profil, după autentificare. Nu pot fi modificate informaţiile referitoare la o comandă care este deja în curs de desfăşurare.


Cumpărăturile de pe Pagina de Internet pot fi efectuate prin intermediul comenzilor lansate pe cale electronică, după cum urmează. Utilizatorul va alege de pe pagina Produsului tipul, numărul de bucăţi/unităţi pe care doreşte să le comande. Operatorul poate să limiteze numărul de bucăţi comandate în cazul anumitor Produse. Produsul selectat poate fi amplasat în coşul de cumpărături, dând click pe butonul „Coş”. Continuarea, modificarea, anularea sau finalizarea procesului de cumpărături se poate efectua prin intermediul butoanelor care indică funcţiile aferente. Comanda unui Produs care nu se află pe stoc este considerată precomandă.


Lansarea comenzii reprezintă o ofertă din partea Utilizatorului pentru achiziţionarea Produsului respectiv. Operatorul va confirma comanda într-un termen maxim de 48 de ore de la trimiterea acesteia. Operatorul se va pronunţa printr-un e-mail, într-un termen maxim de 48 de ore, în urma includerii Produsului în depozit, privind finalizarea precomenzii, acceptarea ofertei. Contractul dintre Utilizator şi Operator va lua naştere la sosirea declaraţiei privind acceptarea comenzii trimisă de către Operator, aceasta fiind considerată contract online şi ia fiinţă prin intermediul unei obligaţii de depunere ofertă. Utilizatorul ia la cunoştinţă faptul că prin transmiterea unei comenzi i se va genera o obligaţie de plată. Pentru rapoartele juridice dintre Operator şi Utilizator va fi de referinţă legislaţia Ungariei.


Până în momentul în care Operatorul nu confirmă comanda, Utilizatorul nu este obligat încă de ofertă, poate să-şi anuleze comanda, poate să o modifice prin intermediul unui e-mail trimis la adresa info@woodmaster.ro.


Utilizatorul poate să-şi anuleze oricând profilul, prin intermediul căruia se va rezilia contractul, în acelaşi timp datele sale stocate vor fi şterse din sistemul Operatorului, neincluzând aici datele administrate şi stocate în mod obligatoriu, conform legii.


4. Preţ de achiziţie, condiţii de plată


Preţurile afişate de lângă Produs indică preţul net (fara TVA) al Produsului. În urma lansării comenzii, nu se va mai modifica preţul Produsului ce trebuie achitat de către Utilizator. În cazul în care, în pofida celor mai diligente demersuri ale Operatorului, este afişat un preţ greşit pe Pagina de Internet, Operatorul nu este obligat să comercializeze Produsul la acest preţ greşit. În acest caz, Operatorul poate să propună vinderea acestuia la preţul real, sau anularea comenzii.


În cazul achitării preţului de achiziţie prin intermediul unei plăţi în avans prin transfer bancar, Utilizatorul trebuie să vireze preţul de achiziţie complet al comenzii în termen de 2 zile de la email-ul Operatorului ce conţine acceptarea comenzii, în contul bancar indicat de acesta, menţionând şi numărul comenzii. În cazul în care Utilizatorul omite să facă acest lucru, Operatorul poate să anuleze comanda.


În cazul alegerii achitării preţului de achiziţie prin metoda de plată prin ramburs, aceasta se va realiza în numerar către serviciul de curierat. În acest caz, Operatorul va percepe şi taxe de administrare, care vor fi incluse în tariful de transport.


5. Condiţii de livrare


Produsele afişate pe Pagina de Internet pot fi comandate cu livrare la domiciliu în România. Transportul va fi efectuat de către serviciul de curierat GLS mandatat de către Operator. Termenul estimat de livrare este 3 zile de la data indicată în e-mail-ul de confirmare, cu excepţia cazului în care Operatorul trimite o informare privind un termen mai lung de livrare. În caz de întârzieri de livrare, Operatorul nu îşi asumă răspunderea pentru veniturile nerealizate ale Utilizatorului aferente acestei perioade, nu este obligat să le acopere. Cheltuielile de retrimitere generate de către o livrare nerealizată din vina Utilizatorului, vor fi suportate de către Utilizator. În cazul în care se renunţă la recepţia coletului, riscurile de daune vor fi suportate de către Utilizator, până în momentul în care Operatorul va reprimi Produsul. Taxele de transport nu sunt incluse în preţul de achiziţie al Produselor.


6. Condiţii referitoare la garanţie


În ceea ce priveşte Produsul, Operatorul oferă garanţie pentru Produs şi garanţie implicită, în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 45/2014. (II. 26.). Utilizatorul poate să-şi valorifice pretenţiile de garanţie prin intermediul prezentării facturii.


În caz de executare necorespunzătoare, se pot emite pretenţii privind garanţia implicită faţă de Operator, în conformitate cu reglementările Codului Civil. În caz de pretenţii privind garanţia implicită, Utilizatorul poate să solicite repararea sau schimbarea Produsului, cu excepţia cazului în care pretenţia aleasă de Utilizator nu poate fi executată, sau ar genera pentru Operator costuri suplimentare disproporţionale faţă de restul pretenţiilor. Dacă nu a solicitat reparaţia sau schimbul, respectiv nu a putut solicita acest lucru, atunci poate cere deducerea proporţională a unui contraserviciu, sau Utilizatorul poate să corecteze defecţiunea pe cheltuiala sa proprie, sau în ultimă instanţă poate renunţa la contract. Utilizatorul poate să treacă de la un drept de garanţie implicită la altul, însă cheltuielile de transfer vor fi suportate de către Utilizator, cu excepţia cazurilor când acest lucru era întemeiat, sau Operatorul a oferit motiv pentru a face acest lucru. Utilizatorul are obligaţia să comunice defecţiunea, fără întârziere după ce a descoperit-o, dar nu mai târziu de un termen de 2 luni. Utilizatorul nu poate să-şi exercite drepturile de garanţie implicită după expirarea termenului de prescripţie de 2 ani, calculat din momentul execuţiei contractului. Într-un termen de 6 luni de la execuţie, nu există o altă condiţie pentru a-şi exercita dreptul de garanţie implicită, în afară de comunicarea defecţiunii, dacă Utilizatorul prin prezentarea facturii dovedeşte că Produsul a fost cumpărat de la Operator. După expirarea termenului de şase luni de la execuţie, Utilizatorul are obligaţia să dovedească faptul că defecţiunea descoperită de către Utilizator a existat deja în momentul execuţiei.


În cazul unui Produs Defect, Utilizatorul poate să-şi exercite şi dreptul la Garanţia Produsului Defect faţă de Operator. Produsul este considerat defect dacă nu corespunde cerinţelor calitative în vigoare în momentul comercializării, sau dacă nu dispune de proprietăţile care figurează în descrierea produsului. Utilizatorul poate să solicite exclusiv doar repararea sau schimbarea Produsului ca şi pretenţie de Garanţie a Produsului. Poate să-şi exercite dreptul la Garanţia Produsului exclusiv doar faţă de fabricantul sau distribuitorul Produsului. În cazul exercitării unei pretenţii de Garanţie a Produsului, Utilizatorul trebuie să dovedească că Produsul este defect. Utilizatorul poate să-şi exercite pretenţia privind Garanţia Produsului în termen de 2 ani din momentul introducerii pe piaţă a Produsului de către fabricant. După expirarea acestui termen se pierde acest drept.


Fabricantul/distribuitorul doar atunci va fi scutit obligaţia de a Garanta Produsul, dacă poate să dovedească una dintre următoarele motive, care sunt suficiente pentru a-l scuti: • Produsul nu a fost fabricat, respectiv introdus pe piaţă în cadrul activităţii comerciale, sau

 • defectul nu a putut fi descoperit în momentul introducerii pe piaţă în conformitate cu stadiul ştiinţifico-tehnic din acea perioadă, sau

 • defectul Produsului provine din aplicarea obligatorie a unor norme de drept, sau a unor prevederi ale autorităţilor.


În caz de executare necorespunzătoare, în temeiul Ordonanţei de Guvern nr. 151/2003. (IX.22) privind garanţia comercială obligatorie pentru unele bunuri de folosinţă îndelungată, Operatorul este obligat să ofere garanţie comercială pentru Produsele care sunt enumerate în anexa ordonanţei. Utilizatorul poate să-şi exercite pretenţiile de garanţie prin prezentarea facturii, a certificatului de garanţie. În acel caz este scutită compania de obligaţia de garanţie comercială, dacă dovedeşte că defectul s-a produs după execuţie. Utilizatorul acceptă faptul că garanţia comercială nu se referă la piesele de uzură, dacă aceste piese componente necesită reparaţii, sau a fi schimbate datorită uzurii ce derivă dintr-o utilizare obişnuită zilnică.


Utilizatorul acceptă faptul că nu poate să-şi realizeze în acelaşi timp şi paralel pretenţia de garanţie implicită şi Garanţie a Produsului pentru acelaşi defect. În cazul în care îşi realizează cu succes pretenţia de Garanţie a Produsului, poate să-şi exercite pretenţia de garanţie implicită faţă de fabricant pentru Produsul înlocuit, respectiv partea componentă reparată. Utilizatorul ia la cunoştinţă faptul că pentru acelaşi defect nu poate să-şi exercite în acelaşi timp şi paralel pretenţia de garanţie implicită şi garanţie comercială, respectiv Garanţie a Produsului şi garanţie implicită. Cu toate acestea îi revin toate drepturile de garanţie comercială, independent de drepturile de garanţie implicită şi Garanţie a Produsului.


În cazul în care Utilizatorul îşi exercită pretenţia de garanţie implicită, garanţie pentru produs sau garanţie comercială, iar prin exercitarea acestui drept Produsul nu îi va sta la dispoziţia Utilizatorului pe motiv de reparaţie/înlocuire, Operatorul nu  îşi va asuma răspunderea pentru veniturile nerealizate de către Utilizator în această perioadă, nu va fi obligat să plătească despăgubiri.


7. Dreptul de a renunţa la cumpărare


În termen de 14 zile de la recepţia Produselor comandate, Utilizatorul are dreptul să renunţe, fără motivare justificată, la contractul încheiat pe Pagina de internet, să renunţe la intenţia de cumpărare. Constituie excepţie de la acest lucru, acele Produse precomandate care au fost procurate de către Operator, la cererea specială a Utilizatorului. Termenul de renunţare/reziliere expiră după trecerea a 14 zile de la data în care Produsul este preluat de către Utilizator, sau o terţă persoană numită de către Utilizator, diferită de cea a transportatorului.


Dacă Utilizatorul doreşte să-şi exercite dreptul de renunţare/reziliere, este obligat să trimită declaraţia sa univocă ce conţine intenţia sa de renunţare/reziliere la următoarea adresă de e-mail: info@woodmaster.ro sau la sediul Operatorului, sub forma unei scrisori. În acest scop poate să utilizeze modelul de declaraţie de renunţare/reziliere ce se găseşte în contract. Utilizatorul îşi exercită dreptul de renunţare/reziliere în termen, dacă trimite înapoi Produsul înainte de expirarea celor 14 zile.


Dreptul de renunţare poate fi exercitat doar în cazul achiziţiilor în calitate de consumator, în temeiul dispoziţiilor legale, dreptul de renunţare nu le revine agenţilor economici/antreprizelor. Printr-o cumpărare, Utilizatorul acceptă faptul că în cazul renunţării, în termen de 14 zile de la efectuarea declaraţiei de renunţare, va trimite produsul înapoi la sediul Operatorului pe cale poştală sau prin intermediul serviciului de curierat, furnizând datele exacte ale Produsului. Utilizatorul îşi dă acceptul asupra faptului că, în caz de renunţare, respectiv de anulare de comandă, Operatorul va trimite preţul de achiziţie complet - scăzând taxa de transport cu serviciul de curierat, costurile de administrare în caz de plată cu ramburs - într-un termen de cel mult 14 zile de la data declaraţiei de renunţare/reziliere, prin transfer bancar, după ce  au fost furnizate numărul de cont şi numele titularului de cont. În caz de renunţare, Operatorul va reţine preţul de achiziţie până în momentul returnării Produsului de către Utilizator, sau până în momentul în care a dovedit dincolo de orice îndoială, că l-a trimis înapoi în starea lui originală; dintre cele două date, trebuie luată în considerare cea care este mai devreme. Dacă produsul a fost înmânat printr-un transport gratuit, în cazul exercitării dreptului la renunţare, Utilizatorul are obligaţia să achite ulterior întreagă taxă de livrare, sumă ce poate fi scăzută din preţul de achiziţie returnat al Produsului.


În cazul unei renunţări parţiale se va vira înapoi doar preţul de achiziţie al Produsului respectiv. Operatorul este obligat să ramburseze Utilizatorului doar preţul de achiziţie al Produsului neavariat, în ambalajul intact (dar nu în stare nedeschisă), care se află în perfectă stare de funcţionare şi în starea iniţială. Cheltuielile ce derivă din deteriorările Produsului, respectiv a ambalajului cad în sarcina Utilizatorului. Utilizatorul ia la cunoştinţă faptul că, în cazul în care a luat în folosinţă Produsul după ce l-a cumpărat, nu mai poate să renunţe la cumpărare.


Model de declaraţie de renunţare/reziliere


Destinatar:


Subsemnatul/subsemnaţii declar/ăm că îmi exercit/ne exercităm dreptul la renunţare/reziliere în ceea ce priveşte vânzarea-cumpărarea Produsului/Produselor de mai jos sau în privinţa contractului referitor la următorul serviciu:


Denumire produs:


Cod produs:


Număr comandă:


Data şi ora recepţiei:


Numele consumatorului (consumatorilor):


Adresa consumatorului (consumatorilor):


Semnătura consumatorului (consumatorilor) (în cazul în care declaraţia este făcută pe suport de hârtie):


Data întocmirii:


8. Soluţionarea reclamaţiilor


Reclamaţiile consumatorilor în ceea ce priveşte produsul sau activitatea Operatorului, întrebările şi problemele pot fi trimise la următoarea adresă: info@woodmaster.ro, Fa Elefánt Kft. - 8200 Veszprém Budapest str. 54. Ungaria


Operatorul va trimite mesaj în scris, fără întârziere, la adresa de e-mail furnizată de către Utilizator, privind răspunsul la reclamaţiile de consumator, întrebările de utilizator, dar nu mai târziu de termenul stipulat prin actele normative referitoare la soluţionarea reclamaţiilor. În cazul în care, pe parcursul negocierilor cu Operatorul, nu se soluţionează litigiile de consumator, vă puteţi adresa unui organism de mediere, unei instanţe judecătoreşti sau la autorităţile pentru protecţia consumatorilor, în scopul de a vă valorifica drepturile.


9. Limitarea răspunderii


Operatorul nu este responsabil pentru eventualele daune în următoarele cazuri: • În cazul unei defecţiuni de funcţionare, care împiedică pe Utilizator să acceseze Pagina de Internet şi să lanseze acolo o comandă.

 • Pentru defecţiunile care au loc în urma unei defecţiuni de hardware sau software a calculatorului Utilizatorului, sau pentru daunele provocate de întreruperea conexiunii la internet.


Vă rugăm ca pentru a utiliza internetul în condiţii de siguranţă să vă protejaţi împotriva viruşilor care se răspândesc online. Păstrarea parolei de Utilizator este total în răspunderea Dvs. proprie, Operatorul nu îşi asumă răspunderea pentru daunele provocate prin utilizarea neautorizată a parolei, respectiv a spaţiului de utilizator.


10. Protecţia datelor


Acest Regulament extern de protecție a datelor și informațiile privind prelucrarea datelor (denumit în continuare: Regulament) este o anexă care face parte integrantă din Termenii și Condițiile Generale în conformitate cu Punctul 10 din TCG. Vezi: http://www.woodmaster.ro/politica-de-confidentialitate


Operatorul are dreptul să modifice unilateral prezentul Regulament de Afaceri, informând Utilizatorii despre acest lucru. Dispoziţiile modificate devin valabile faţă de Utilizatori cu ocazia primei utilizări, după intrarea în vigoare a acestora, în ceea ce priveşte comenzile ce urmează după această dată. Este considerată o informare prealabilă a Utilizatorilor, publicarea pe Pagina de Internet a variantei modificate. Utilizatorul are dreptul să modifice conţinutul datelor de pe Pagina de Internet.


Acest Regulament este public și disponibil pe Website și intră în vigoare la data de mai jos.


Veszprém, 25 mai 2018

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 75: file_put_contents(): Only 0 of 283 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 75
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 283 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/woodmast/laravel/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '75', array('path' => '/home/woodmast/laravel/storage/framework/sessions/6bf0a24202dc4f02e7c10e1a0cc59f514632060d', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LyfsJl7Qmm4NUkLM9q2wfDAAwYT6mnjH9wkHT5bs";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:46:"http://www.woodmaster.ro/conditii-de-utilisare";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1685924171;s:1:"c";i:1685924171;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/woodmast/laravel/storage/framework/sessions/6bf0a24202dc4f02e7c10e1a0cc59f514632060d', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LyfsJl7Qmm4NUkLM9q2wfDAAwYT6mnjH9wkHT5bs";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:46:"http://www.woodmaster.ro/conditii-de-utilisare";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1685924171;s:1:"c";i:1685924171;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 75
 4. at Filesystem->put('/home/woodmast/laravel/storage/framework/sessions/6bf0a24202dc4f02e7c10e1a0cc59f514632060d', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LyfsJl7Qmm4NUkLM9q2wfDAAwYT6mnjH9wkHT5bs";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:46:"http://www.woodmaster.ro/conditii-de-utilisare";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1685924171;s:1:"c";i:1685924171;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 70
 5. at FileSessionHandler->write('6bf0a24202dc4f02e7c10e1a0cc59f514632060d', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"LyfsJl7Qmm4NUkLM9q2wfDAAwYT6mnjH9wkHT5bs";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:46:"http://www.woodmaster.ro/conditii-de-utilisare";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1685924171;s:1:"c";i:1685924171;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 255
 6. at Store->save() in StartSession.php line 89
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 135
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57